To novusidea tourism & travel blogs info είναι μια ιδέα-συνέχεια μιας σειράς blogs που ο υπογράφων θεωρεί «δωρεάν οχήματα» για ένα ου-τοπικό ταξίδι στο φιλοξενείο-γη. Στο δρόμο ο οδηγός συναντά τοπία, καταλύματα, αξιοθέατα, ανθρώπους, φαινόμενα, ιδέες που μετά από μία αφ-αιρετική αξιολόγησή τους, αποτυπώνει τις εντυπώσεις του με ιδιαίτερο τρόπο. Ευχαριστούμε το ξενοδοχείο-γη για το όμορφο αυτό ταξίδι και την δωρεάν παροχή άπειρων αγαθών και υπηρεσιών στους παραμένοντες … Παράλληλα μοντέρνα ή παραδοσιακά καταλύματα καλούνται να αποδείχνουν κάθε στιγμή την ικανότητα τους να αποπληρώνουν με ωραίο, σεμνό και value for money τρόπο τις ανάγκες των πελατών τους...

Ελλάδα, Greece, Grèce, Ellada, Τουρισμός, πολιτισμός, φιλοξενία, οικονομική κρίση, συμφωνία ή ασυμφωνία.. αισιοδοξία..

Τι θα ήθελα πω στους ξένους (*) επισκέπτες της Ελλάδος
Αγαπητέ ξένε,
Οι Ελληνες γνωρίζουν ότι η επιθυμία σου ή η ανάγκη σου να επισκεφθείς την Ελλάδα μία φορά στη ζωή σου ή περισσότερες είναι δεδομένη..
Η Ελλάδα είναι πραγματικά μια όαση φιλοξενίας, είναι μια νησίδα ασφαλείας, ιδιαιτερότητας λόγω τοπίου, είναι μια νησίδα γαλάζιου ουρανού, μια ιδιαίτερα πολιτιστική χώρα λόγω του παρελθόντος της.
Η Ελλάδα με τις αρχαιολογικές υποδομές της (κάτω σχεδόν από τη γη) και τις αξιόλογες τουριστικές υποδομές πάνω από τη γη (έδαφος)  διατηρεί πανέμορφα ανθρώπινα ξενοδοχεία και καλές δημόσιες υπηρεσίες και ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις σύγχρονες ανάγκες των παγκόσμιων επισκεπτών. Η Ελλάδα βελτιώνει συνεχώς τις υλικές, λειτουργικές και οργανωτικές της υποδομές.

Δεν υπάρχει περίπτωση και ο πιο αδιάφορος επισκέπτης όποια ιδιότητα και αν φέρει κατά την διάρκεια μιας παραμονής του στην Ελλάδα να μην πραγματοποιήσει μια πολιτιστική επίσκεψη δηλαδή να δει ένα αρχαίο ναό ή ένα αρχαίο στάδιο, αρχαίο θέατρο ή ένα αρχαιολογικό μουσείο. Δεν υποτιμούμε κανένα μνημείο καμία αρχαιότητα καμία φιλοξενία σε κανένα μέρος του κόσμου. Όμως είμαστε περήφανοι για τις ιδιότητες του τόπου μας για τα αγνά αισθήματα του ελληνικού λαού που αυθόρμητα εκδηλώνονται στις επαφές τους με τους επισκέπτες.
Είναι αλήθεια όμως ότι η μικρή αυτή χώρα τα τελευταία χρόνια πιο έντονα έχει μπει σε μια οικονομική περιπέτεια που την ταλαιπωρεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παλεύει να λύσει το πρόβλημα τίμια και σοβαρά. Επίσης δεν σημαίνει ότι αναστέλλει την παροχή των ποιοτικών τουριστικών της υπηρεσιών και δεν κάνει το πάν να παρέχει ελεύθερες οικονομικές υπηρεσίες (ηλεκτρονικές ) ώστε να μη διακοπεί η εξυπηρέτηση των επισκεπτών.
Οι οικονομικές δυσκολίες πιστεύουμε δεν επηρεάζουν τις σχέσεις των Ελλήνων με τους επισκέπτες. Αντίθετα τις βαθαίνουν καθώς, λόγω των γεγονότων, ο ένας με τον άλλον ανταλλάσσει πρωτογενείς πληροφορίες και συναισθήματα που δεν επηρεάζονται από τα φίλτρα των παντοδύναμων media και φυσικά όταν η καταιγίδα περάσει ο κάθε ένας θα δει πιο καθαρά το περιβάλλον.
Εύχομαι στους επισκέπτες της χώρας η αναστάτωση να είναι προσωρινή και στην Ελλάδα, όπως και στο παρελθόν, να βρει τις δυνάμεις γρήγορα να ορθοποδήσει. Και θα πρέπει το κράτος να δώσει και μια "υποσχετική"  σε όσους ταλαιπωρούνται από τη παρούσα κατάσταση ότι θα τους αποζημιώσει στο βαθμό του δυνατού, τουλάχιστον ηθικά.
Αθήνα 8/7/2015
Χρήστος Ρουμελιώτης
(μη ειδικός τουρισμού)
(*) το άρθρο αυτό είναι προσαρμοσμένο όσο γίνεται να μεταφράζεται ρεαλιστικά από τις googloμηχανές
(**) Οι παρακάτω 370 φωτογραφίες είναι του ιδίου από την περιοχή της Ακροπόλεως.


What we would like to say to foreign visitors to Greece
Dear stranger,
The Greeks know that your desire or your need to visit Greece once in your life or more are given ..
Greece is truly an oasis of hospitality is a safety island, specificity, because the landscape is an island of blue sky, a very cultural country because of its past.
Greece due to its archaeological infrastructure, almost beneath the earth keeps a remarkable tourist infrastructure on the ground with human gorgeous hotels and good public services and responds adequately to the contemporary needs of global visitors. Greece continuously improves its physical, operational and organizational infrastructure.
There is no way, even the most indifferent visitor whatever the reason of its stay in Greece do not make a cultural visit to see an ancient Temple or an ancient stadium, ancient theater and an archaeological museum. We do not underestimate any ancient monument and hospitality in any part of the world. But we are proud of the qualities of our country for the pure feelings of the Greek people that spontaneously manifested in their relations with visitors.
It is true, however, that this small country in recent years more intensively has entered into an economic adventure. This does not mean the country is not fighting to solve the problem honestly and seriously. It also does not mean that inhibit the provision of quality of tourist services and do not do everything to provide financial order, and to interrupt the visitors peace.
The financial difficulties not affect relations between Greeks and visitors. In the contrary the relations are well deepens, because of the events, and both parts are exchanging primary information and emotions which are not affected by the filters of powerful media and naturally when the storm passed each one will see more clearly the environment.
We wish visitors of the country that their inconvenience to be temporary. We wish Greece, as in the past, find the forces and come back quickly on track. And should the state provide a "promising" to those who suffer from this condition that will compensate as far as possible, as soon as possible at least morally ..
Athens 07/08/2015
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου